Skrota bilen
 

 
Återvinning, resurshushållning och producentansvar är
byggstenar i samhällets strategier för hållbar utveckling.
Det gäller både för Sverige och EU.


Att tänka på när du skrotar bilen
Bilskrotning och återvinning
Vill du skrota bilen